IESLĒDZ ZINĀTKĀRI!
 LATVIJAS ZINĀTNES CENTRU APVIENĪBA

 .