COVID-19 un ģimenes ārsta izziņa:

Saskaņā ar MK 09.06.2020. noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 17. punktu:

  • Gan dienas, gan diennakts Nometnes dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.
Papildu informācija par ārsta izziņas saņemšanu:
  • Ģimenes ārsts nedrīkst pieprasīt no bērna Covid-19 analīzi, ja bērnam nav infekcijas slimības pazīmju;
  • Ģimenes ārsts nedrīkst atteikt izziņas izsniegšanu.
Atsauce, informācija avots: LR IZM VADLĪNIJAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANAI

Piedāvājam izlasīt ZINOO komandas ieteikumus, kāpēc ir vērts bērnus iesaistīt un ļaut viņiem piedalīties nometnēs un Tematiskajās dienās: LASĪT RAKSTU ŠEIT!

#ZINOO #Nometnes #TematiskāsDienas #bērnunometnes #nometnesbērniem#VasarasNometnes2020
 .