Karjeras izglītības nodarbības Latvijas skolās 2019. gadā

Izmantojamais finansējums un atbalsta programma: Eiropas sociālā fonda (ESF) projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

ZINOO piedāvā interaktīvu vieslekciju skolā

“Karjeras iespējas kosmosa industrijā”

ZINOO un misijas “Pirmie Latvijas 100km kosmosā” vadītājs Pauls Irbins stāsta skolēniem par savu karjeras ceļu līdz kosmosa industrijai un iedvesmo jauniešus izvēlēties profesiju kādā no dabas un inženierzinātņu virzieniem. Pasākuma laikā skolēniem ir iespēja redzēt īstas raķetes, iepazīties ar to darbības principiem un piedalīties diskusijās.

NORISE
 1. “Mans karjeras ceļš līdz kosmosa industrijai” - aizraujošs un iedvesmojošs Paula Irbina stāsts visiem skolas skolēniem par savām karjeras izvēlēm un mācībām, kas novedušas līdz aktīvai līdzdalībai kosmosa nozarē. Stāsta laikā tiek rādīti atraktīvi video, īstas raķetes, raķešu elektronika. Stāstījuma garums: 45-90 min.
 2. Pēc kopējās prezentācijas tiek organizētas 4 secīgas nodarbības, sadalot skolēnus 4 grupās (katrā līdz 20 bērniem) vai 4 atsevišķām klasēm. Nodarbībās tiek rādīti vizuāli materiāli, skolēniem tiek uzdoti jautājumi, sagatavoti praktiski uzdevumi, organizētas diskusijas. Vienas nodarbības ilgums: 45 min. Dalībnieku skaits vienā nodarbībā - līdz 20.
 3. Pēc katras nodarbības skolēniem ir iespēja nofotografēties ar Paulu Irbinu un raķetēm. Aktīvākie skolēni varēs saņemt misijas īpašo piespraudi.
INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS (atbilstoši klašu grupām)
(1.-3. klase) Norise un apskatāmie jautājumi
 1. Diskusija: ko dara raķetes? Kāpēc tās ir vajadzīgas? Kāds labums cilvēkiem no raķetēm, kosmosa kuģiem un satelītiem?
 2. Praktiskais darbs: raķešu būvniecība. Kas ir jāprot, lai palaistu raķetes?
 3. Diskusija: kādas zināšanas nepieciešamas, lai nākotnē varētu būvēt īstas raķetes? Kas vajadzīgs, lai būtu vieglāk apgūt dabaszinātnes?
(4.-6. klase; 7.-9. klase) Norise un apskatāmie jautājumi
 1. Prezentācija: kas ir profesija? Profesijas, kas izzudušas.
 2. Diskusija: kuras profesijas nākotnē izzudīs un kuras profesijas būs nepieciešamas vairāk?
 3. Diskusija: kuras nākotnes profesijas būs nepieciešamas kosmosa vajadzībām?
 4. Praktiskais darbs: 3-4 individuālas prezentācijas par interesantākajām profesijām, kas saistītas ar kosmosu.
(10.-12. klase) Norise un apskatāmie jautājumi
 1. Diskusija: kuras profesijas nākotnē izzudīs un kuras profesijas būs nepieciešamas vairāk?
 2. Diskusija: kuras nākotnes profesijas būs nepieciešamas kosmosa industrijas vajadzībām?
 3. Praktiskais darbs: 4-6 grupās tiek analizētas konkrētas kosmosa tehnoloģijas un attīstīti risinājumi pielietojumam zemes vajadzībām; grupu prezentācijas un diskusijas.
IZMAKSAS
 1. Bāzes Paka: 900 EUR. Izmaksās ietilpst: pasākuma organizēšana, transporta izmaksas, Paula Irbina prezentācija, 4 papildus nodarbības no piedāvātā nodarbību saraksta.
 2. Nodarbības: 80 EUR par katru papildus nodarbību, papildus Bāzes Pakai.
(!!!) Visi par vieslekciju saņemtie līdzekļi tiks ieguldīti projekta “Pirmie Latvijas 100km kosmosā” realizācijai un pēc projekta noslēguma skola saņems īpašu pateicības rakstu ar visu misijas dalībnieku parakstiem, kas apliecinās iesaisti projektā.

PAPILDUS INFORMĀCIJA
 1. Vieslekcijas izmaksas iespējams segt izmantojot ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu.
 2. Vieslekciju iespējams organizēt latviešu, krievu, angļu valodās.
 3. Izmaksas iespējams pielāgot katras skolas individuālajām vajadzībām.
 4. Video materiāli, kas tiks izmantoti prezentācijā un nodarbībās: https://goo.gl/7D31tT
 5. Projekta patroneses Vairas Vīķes Freibergas aicinājums pieteikt klases konkursam “Kosmosa Klase”: https://goo.gl/XeiWdG
PIETEIKŠANĀS:
[email protected]
M: 29423324 (9:00-18:00)

ATSAUKSMES:
“Paldies Paulam par dalīšanos ar savu karjeras pieredzes stāstu Saldus novada pamatskolēnu pētniecisko darbu konferencē. Kā izcils līderības piemērs, lieliski noturēja uzmanību, iepazīstinot ar savu pieredzi un svarīgākajiem karjeras pieturpunktiem, katrā iedvešot sajūtu, ka drīkst un vajag sapņot drosmīgi. Kopīgi ļāvāmies drosmīgākajiem domu lidojumam, vizualizējot savas nākotnes iespējas kosmosa industrijā.”
Saldus izglītības pārvalde


“Iedvesmojošs un aizraujošs stāsts pusotras stundas garumā - pilns ar pozitīviem piemēriem, emocijām un pat jokiem. Īpaši iedvesmoti pēc prezentācijas bija jaunākie skolnieki. Vidusskolniekiem un studentiem bija iespēja apjaust plašās karjeras iespējas kosmosa nozarē. Pauls ir labs lektors, kurš aizrauj auditoriju, spēj ar to sarunāties un saņemt atgriezenisko saiti.”
Ventspils Augstskola

 .