REKVIZĪTI

Biedrība „Latvijas zinātnes centru apvienība”
Vienotais reģ. nr.: 40008169402
PVN reģ. nr.: LV40008169402
Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101


Konti: 
LATVIJAS ZINĀTNES CENTRU APVIENĪBA

 .